| Kancelaria adwokacka, adw. Krzysztof Szyszka

ODSZKODOWANIA

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sprawach o odszkodowania:

 • komunikacyjne,
 • za błędy medyczne,
 • wynikające z umów cywilnoprawnych,
 • związane z działalnością administracji publicznej,
 • od osób pełniących funkcje w organach  spółek handlowych,
 • związane ze stosunkiem pracy,
 • za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny,
 • inne związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

Jesteś osobą poszkodowaną? Skontaktuj się z adwokatem. Pamiętaj, że reprezentacja osoby poszkodowanej przez adwokata znacznie zwiększa Twoje szanse na uzyskanie wyższego odszkodowania (zarówno na etapie kontaktu z ubezpieczycielem jak i w postępowaniu sądowym). Metodyka działania Kancelarii w sprawach o odszkodowania:

 1. Zgłoszenie się osoby poszkodowanej do adwokata (telefonicznie/mailowo).
 2. Ocena szans uzyskania odszkodowania oraz  informacja o kosztach postępowania.
 3. Udzielenie pełnomocnictw adwokatowi do reprezentowania poszkodowanego.
 4. Czynności związane z dochodzeniem odszkodowania na etapie przedsądowym, w razie potrzeby zainicjowanie procesu przed sądem.
 5. Odbiór odszkodowania  / w razie konieczności wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sprawy o odszkodowania Kancelaria prowadzi na terenie całego kraju.