| Kancelaria adwokacka, adw. Krzysztof Szyszka

SPRAWY RODZINNE

Wiedząc, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają szczególnego zaangażowania oraz niezwykle delikatnego podejścia, oferujemy Państwu usługi prawne najwyższej jakości, ale przede wszystkim osobisty, indywidualny kontakt, dzięki któremu będą Państwo mogli przedstawić wszelkie swoje wątpliwości i uzyskać profesjonalne odpowiedzi oraz realne rozwiązania swoich problemów.

 

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe stanowi również dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Małżonkowie rozwód powinni traktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest szans na utrzymanie małżeństwa. Nieraz jednak rozwód jest lepszym wyjściem, niż pozostawanie w związku z partnerem, z którym prowadzimy trudne, niekończące się rozmowy i nadal nie możemy się porozumieć. Częste kłótnie stanowią przykrą sytuację nie tylko dla dorosłych ale głównie dzieci, o które trzeba szczególnie zadbać.

 

Prawo rodzinne:

 • Kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację:
  • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków;
  • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie;
  • rozwód z obcokrajowcem;
  • podział majątku;
  • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
  • inne.
 • Alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża:
  • pozew o alimenty na dziecko;
  • pozew o alimenty na żonę lub męża;
  • odpowiedź na pozew o alimenty;
  • zasądzenie alimentów;
  • alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
  • inne.
 • Sprawy majątkowe:
  • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka;
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
  • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
  • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
  • małżeńskie umowy majątkowe;
  • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
  • inne.
 • Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:
  • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy związane z wydaniem dziecka;
  • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka;
  • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka;
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
  • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców;
  • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej;
  • inne.
 • Ustalenie rodzicielstwa:
  • uznanie dziecka;
  • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
  • ustalenie macierzyństwa;
  • zasądzenie alimentów;
  • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
  • unieważnienie uznania dziecka;
  • zmiana nazwiska;
  • inne.

Kancelaria dochowuje najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności prowadzonych spraw.

 

 >> Kalkulator alimentów na dziecko.