| Kancelaria adwokacka, adw. Krzysztof Szyszka

SPRAWY KARNE

Oferta skierowana jest głównie do osób fizycznych poszukujących obrońcy w sprawach karnych, ale także do firm, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

Wykonuję czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego, a codzienna praktyka prowadzi do jednoznacznego wniosku, że z punktu widzenia interesów  Klientów zaangażowanie obrońcy wskazane jest już na początkowym etapie każdej sprawy.

Specjalizacja jest w dzisiejszych czasach czynnikiem sprzyjającym profesjonalizmowi, zaś codzienne doświadczenie w pracy przed Sądami wszystkich instancji oraz Prokuraturą i Policją pozwala rzetelnie reprezentować interesy Klientów.

W sprawach karnych, z uwagi na szczególną ich specyfikę, proszę bez skrępowania dzwonić o każdej porze. Jeżeli zatrzymano/ aresztowano Twoich bliskich lub sam spodziewasz się zatrzymania każda godzina może okazać się niezwykle istotna.