| Kancelaria adwokacka, adw. Krzysztof Szyszka

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

obraz 3Zakres działalności Kancelarii Adwokackiej obejmuje odzyskanie należnej zapłaty od dłużników. Windykacja może być prowadzona na kilka sposobów, drogą: polubowną, sądową, komorniczą oraz karną. Wybór rodzaju przeprowadzanej windykacji zależy przede wszystkim od wysokości zadłużenia oraz chęci współpracy osoby zadłużonej. Kancelaria ściśle dostosowuje swoje działania do obowiązujących przepisów prawnych.

Jeżeli Państwa firma boryka się z odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę nasza Kancelaria udzieli kompleksowej obsługi w zakresie windykacji należności. Efektem działań naszej Kancelarii będzie wyegzekwowanie nie tylko należnej zapłaty wraz z odsetkami lecz także poniesionych przez Klienta kosztów.

W ramach naszych działań w zakresie windykacji oferujemy reprezentację:

  • mającą na celu pozasądowe odzyskanie należności,
  • reprezentację w postępowaniu sądowym,
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Powzięcie odpowiednich działań w zakresie windykacji należności odbywa się po analizie oczekiwań i potrzeb Klienta i może opierać się na jednorazowej usłudze lub zawarciu stałej współpracy, która gwarantuje kompleksową i bieżącą obsługę wszystkich interesów Klienta.