| Kancelaria adwokacka, adw. Krzysztof Szyszka

PRAWO CYWILNE

obraz 2Wśród spraw cywilnych do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię należą sprawy wynikające z wszelkiego rodzaju zobowiązań i najczęściej są to sprawy o zapłatę z tytułu wymiany różnorakich dóbr i usług jak również z tytułu odszkodowań.

W ramach prowadzenia spraw o zapłatę kancelaria świadczy również usługi związane z egzekucją wierzytelności zarówno dla klientów, którzy jeszcze nie wystąpili ze swoim roszczeniem na drogę sądową (wezwania do zapłaty, propozycje ugody) jak również dla tych którzy dysponują już tytułami wykonawczymi (egzekucja wierzytelności we współpracy z komornikiem).

Poza tą kategorią spraw zajmujemy się również sprawami objętymi prawem własności w tym prawem własności nieruchomości w zakresie spraw o zasiedzenie,  zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy rozgraniczeń nieruchomości, ustanowienia drogi koniecznej itp.