| Kancelaria adwokacka, adw. Krzysztof Szyszka

SPADKI

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Postanowienie można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem za pomocą wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku lub przed notariuszem – uzyskując akt potwierdzenia dziedziczenia, który zawsze jest w formie aktu notarialnego. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, jego otwarcie następuje z chwilą odczytania go przez sędziego bądź też notariusza. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość aktywów spadkowych, wówczas można zawrzeć za życia ze spadkodawcą umowę zrzeczenia się prawa do dziedziczenia spadku, lub też w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, odrzucić spadek albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Należy pamiętać, że prawo do spadku nie przedawnia się. Warto wiedzieć, że w zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy go zapłacić według trzech grup opodatkowania lub być całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

 

Śmierć osoby bliskiej na gruncie prawa cywilnego powoduje konieczność uregulowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego. Pomoc zawodowego pełnomocnika pozwala w takiej sytuacji sprawnie i skutecznie rozwiązać problemy prawne i kwestie sporne, które częstokroć są skomplikowane.

 

W zakresie prawa spadkowego udzielamy porad prawnych w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów. Kancelaria reprezentuje także klientów w postępowaniach sądowych związanych z prawem spadkowym, w szczególności:

  • sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku,
  • przyjęcie bądźŸ odrzucenie spadku, obalenie testamentu,
  • wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy,
  • dochodzeniem zachowku,
  • podważaniem fałszywych testamentów.

Kancelaria współpracuje z doświadczonymi i rzetelnymi kancelariami notarialnymi.